Polityka prywatności

                                                                    POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym . Ochrona Państwa danych jest dla nas bardzo istotna.W naszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.Administratorem Państwa danych jest : P.H.DIODA Jacek Lewicki , ul.Osiedle 800-lecia Starogardu 12 , 83-200 Starogard Gdański e-mail: diodasklep1@gmail.com .

1. Dane dostępowe i hosting .

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera jak np.nazwę żądanego pliku , Państwa adres IP , datę i godzinę , ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych ( dane dostępowe ).

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. To służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu , polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta .

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy , kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują np. składając zamówienie , kontaktując się z nami np. za pomocą e-maila , formularza  lub zakładając konto klienta .Pola obowiązkowe  są oznaczone jako takie , ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy , w której kontaktowali się Państwo z nami , lub założenia konta . Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani tym samym skontaktować się z nami . To , jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy , do których wprowadzone są dane . Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa pytania .Po wykonaniu umowy  lub usunięciu Państwa konta klienta , przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone , a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w tym regulaminie Polityki Prywatności . Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili .W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy : diodasklep1@gmail.com .

3 . Przekazywanie  danych .

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą , o ile jest to niezbędne do dostarczenia produktów zamówionych w naszym sklepie .Zależnie od tego , którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia , celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych .

Przekazywanie danych firmie kurierskiej .

Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraźnej zgody , przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail , telefon wybranej firmie kurierskiej , aby mogła się z Państwem skontaktować przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy .

4. Cookies i analityka internetowa .

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych , stosujemy na naszych stronach tzw.pliki cookies. Powyższe w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu , polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty .Cookies są małymi plikami tekstowymi , które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas  cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn.po jej zamknięciu ( tzw.cookies sesyjne ). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę ( tzw.trwałe cookies ). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób , aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie . Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na rożne sposoby . W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona .

5. Nasze dane kontaktowe i Państwa Prawa.

Mają Państwo Prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych , które są u nas przechowywane , a także prawo do ich sprostowania , ograniczenia przetwarzania , usunięcia tych danych lub ich przeniesienia .

W razie żądania udzielenia informacji lub pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych , a także w razie sprostowania , blokowania , usunięcia  danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt :

P.H.DIODA Jacek Lewicki

ul.Osiedle 800-lecia Starogardu 12

83-200 Starogard Gdański

(58) 562-31-45

diodasklep1@gmail.com

Ponadto przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego .

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności w ramach oceny analizy i interesów przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów , wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu , ze skutkiem na przyszłość . Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego , mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach , przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych , chyba że wykażemy istnienie bardzo ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw , lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.